ما در شبکه های اجتماعی :

کاربرد پروژه


توجه روزافزون به مبحث کیفیت توان:

– پیشرفت تکنولوژی، ساخت نیمه هادی‌ها و اهمیت بهینه‌سازی و افزایش راندمان سیستم‌ها باعث توسعه استفاده از تجهیزاتی از قبیل درایوها با قابلیت تنظیم سرعت در کارخانجات صنعتی بزرگ شده است. این تجهیزات کنترل‌کننده سرعت، میزان هارمونیک‌ها را در شبکه افزایش داده و بر روی سیستم تاثیر می‌گذارند. به عبارت دیگر کاربرد تجهیزات جدید که از نیازهای اساسی یک سیستم قدرت مدرن (هم از دیدگاه مشترکین وهم از دیدگاه شرکت‌های برق) است، خود عامل بوجود آوردن مشکلات جدیدی شده است که نیاز به بررسی تاثیرات متقابل این‌گونه تجهیزات بر شبکه و همچنین تاثیر شبکه بر این‌گونه تجهیزات را لازم می‌سازد .

– به دلیل وجود شبکه‌های به هم پیوسته، آلودگی کیفیت توان می‌تواند در کل شبکه انتشار یابد و موجب بروز اعوجاج و خسارت به تجهیزات شبکه گردد. لذا کنترل و اصلاح آلودگی کیفیت توان توسط مشترکین متصل به شبکه بسیار مهم می‌باشد.

– حساسیت تجهیزات الکتریکی جدید نسبت به پدیده های کیفیت توان بیشتر شده است. بسیاری از تجهیزات الکتریکی جدید از کنترل‌کننده‌های میکروپروسسوری و المان‌های الکترونیک-قدرت استفاده می‌کنند و این تجهیزات به بسیاری از اعوجاج‌های موجود در شبکه قدرت حساس می‌باشند. حساسیت این تجهیزات الکتریکی به نوبه خود به عملکرد نامناسب آن‌ها منجر خواهد شد که با توجه به تعداد زیاد این تجهیزات بخصوص در مراکز صنعتی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و مانند آن‌ها، مشکلات خاصی به دنبال خواهد داشت.

– توسعه بازار برق و خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها و امکان فروش انرژی الکتریکی توسط تامین‌کنندگان مختلف موجب گردیده کیفیت برق به عنوان کیفیت محصول مطرح گردد.  در صورت عدم عرضه برق با کیفیت مناسب از قبیل قطع برق، پایین بودن سطح ولتاژ و پدیده‌های گذرا و وارد شدن خسارت به مشترکین امکان مطالبه خسارت وجود خواهد داشت.  به عنوان مثال یک کمبود لحظه‌ای کوتاه‌مدت می‌تواند موجب توقف ناخواسته یک خط تولید شده و خسارت زیادی را به مشترک وارد نماید. بنابراین با تجدید ساختار و خصوصی شدن صنعت برق، که به رقابتی شدن بازار برق منجر می‌شود، کیفیت توان اهمیت بیش‌تری می‌یابد.

فعالیت های قابل ارائه در توسعه سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری تخصصی جهت پایش، تحلیل، تعیین منشاء، جهت و سهم پدیده های کیفیت توان:

– شناسایی مشکلات کیفیت توان شبکه برق و صنایع و مشترکین

– تحلیل و تشخیص پدیده های کیفیت توان در شبکه و اثرات آنها بر تجهیزات قدرت

– انجام پژوهش و تحقیقات و کسب و انتقال دانش فنی به داخل کشور

– تدوین نرم افزارهای تعیین جهت و سهم و منشأ آلودگی ها

– عیب یابی و ارائه راهکارهای اصلاحی با توجه به پژوهش های انجام شده

– بهبود وضعیت کیفیت توان شبکه و افزایش عمر تجهیزات

– شناسایی علل افت ولتاژ و از دست رفتن بار شبکه برق منطقه ای سیستان

– شناسایی پست‌های دارای بانک خازنی مستعد رزونانس به منظور جلوگیری از ترکیدن بانک‌های خازنی

بلوک دیاگرام