ما در شبکه های اجتماعی :

ماشین های الکتریکی و درایو

فعالیتهای قابل ارائه


 

    – طراحی و آنالیز انواع موتورهای الکتریکی

    – پایش وضعیت موتورهای الکتریکی و ترانسفورمرها

    – برنامه ریزی و اجرای تست های استاندارد دوره ای

    – طراحی و نصب سیستم های پایش وضعیت دائمی موتورها و ترانسفورمرها

    – پیش بینی عمر باقیمانده ترانسفورمرها و موتورهای الکتریکی

    – برنامه ریزی فنی-اقتصادی جایگزینی موتورهای الکتریکی

    – عیب یابی و تشخیص علل خرابی موتورهای الکتریکی، درایوها و ترانسفورمرها

    – طراحی و اجرای انواع فیلترها برای درایوهای الکتریکی