ما در شبکه های اجتماعی :

معرفی دستگاه اندازه گیری دقیق هارمونیک های ولتاژ خازنی CVT

کاربرد محصول

در شبکه های فوق توزیع و انتقال به منظور اندازه‌گیری ولتاژ  از ترانسفورمرهای ولتاژ مقسم خازنی استفاده می‌گردد که این ترانسفورمرها با استفاده از تعداد زیادی خازن سری ولتاژ ثانویه را از طریق تقسیم ولتاژ کاهش می دهند. رفتار فرکانسی این ترانسفورمرهای ولتاژ خازنی بسیار متفاوت بوده و به دلیل رزونانس در پاسخ فرکانسی این ترانسفورمرها نمی توان اندازه گیری دقیقی روی پارامترهای کیفیت توان داشت. این دستگاه با استفاده از تکنیک ارائه شده که مستقل از پارامترهای غیرخطی داخلی CVT و Burdan می‌باشد اندازه گیری دقیق هارمونیک های ولتاژ را امکان پذیر می‌نماید.

– žاین دستگاه جهت اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان و هارمونیک های ولتاژ در سطوح انتقال و فوق توزیع استفاده می شود که با استفاده از آن می‌توان از CVTهای نصب شده در پست ها برای اندازه گیری هارمونیکی استفاده نمود.

 

– žاین محصول می تواند در صنعت برق، صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی و … جهت اندازه گیری دقیق هارمونیک های ولتاژ مورد استفاده قرار گیرد.

دستگاه اندازه گیری دقیق هارمونیک های ولتاژ خازنی (PQ SENSOR)

مشخصات فنی

– žترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی در مقایسه با ترانسفورماتورهای نوع الکترومغناطیسی معمولی دارای قیمت کمتر و اندازه کوچکتری می باشند، به همین دلیل درحال حاضر این ترانسفورماتورها به ترانسفورماتورهای الکترومغناطیسی معمولی ترجیح داده می شوند. البته به دلیل ساختار این ترانسفورماتورها ( CVT ها)، مشخصه فرکانسی خوبی ندارند و به همین خاطر عموماً برای اندازه گيری ولتاژ اولیه بوسيله کاهش ولتاژ (عموماً 60 تا 110 ولت) فقط در فرکانس اصلی دارای دقت قابل قبول هستند. لذا اندازه گیری دقیق هارمونيکها در سطوح ولتاژ انتقال و فوق توزيع نیاز به پهنای باند وسيعتری دارد که از طريق CVT امکان پذیر نیست.

 

– žامروزه ارزيابی کيفيت توان دارای اهميت خاصی در مديريت سيستمهای الکتريکی است. يکی از جنبه های ارزيابی کيفيت توان مطابقت آلودگی هارمونيکی با استاندارد صنعت برق ايران و استانداردهای بين المللی ديگر می باشد. همه استانداردها مانند استاندارد صنعت برق ايران، IEEE519، IEC61000-4-30 و IEC61000-4-7 نياز به اندازه گيری هارمونيکها تا مرتبه 50 ام دارند. تاکنون هیج روش فنی برای اندازه گیری هارمونیک ولتاژ در سیستم های انتقال و فوق توزيع از طريق CVT ارائه نشده است و در تا کنون این امر فقط با استفاده از تست ها و وسایل مخصوص و گران قیمت امکان پذير بوده است.

 

– اگر شرکتهای برق منطقه ای بخواهند نوسانات فرورزونانس، کيفيت توان و گذراهای ولتاژ فشار قوی را مشاهده کنند نياز به تجهيزات دقيق و پر هزينه دارند. دستگاههای اندازه گيری کيفيت توان پيشرفته ازسازندگان مختلف وجود دارند ولی چالش اصلی فراهم نمودن ورودیهای دقيق برای اين دستگاهها است که منعکس کننده صحيح پديده های رخ داده درسيستم فشارقوی باشد.

 

– žتا به امروز روش رايجی برای اندازه گيری هارمونيکها در سطوح انتقال و فوق توزيع به  غير از استفاده از مقسم مقاومتی- خازنی (RCD) که بسيار پرهزينه و دارای محدوديت خروجی است، وجود ندارد. همچنين اين روش از لحاظ ايزولاسيون بين سيستم فشار قوی و فشار ضعيف نيز ايمن نمی باشد.

– žاغلب دستگاههای اندازه گيری کيفيت توان بر روی خروجی ترانسفورماتورهای ولتاژ القائی (IVT) نصب می شوند. اين ترانسفورماتورها معمولا بر روی يکفاز به منظور سنکرون نمودن يا بر روی سه فاز برای اتصال به لوازم اندازه گيری انرژی يا رله های حفاظتی نصب می شوند. البته کفايت پهنای باند ترانسفورماتور القائی  بطور کامل پذيرفته شده نيست و رنج فرکانسی آن محدود است و پاسخ فرکانسی اطراف 500 هرتز قابل قبول نمی باشد. بطور خلاصه در انواع ترانسفورماتورهای القائی خطای قابل ملاحظه نسبت تبديل در فرکانسهای بالا وجود دارد و دقت 5 درصد برای رنج فرکانسی مورد نياز استاندارد با استفاده از IVT فراهم  نمی گردد.

 

– žترانسفورمرهای ولتاژ خازنی رايج ترين تکنولوژی اندازه گيری ولتاژ در سطوح فشارقوی می باشند زيرا دارای قابليت اطمينان و دقت خوب همراه با قيمت پائين هستند. البته به دليل آنکه برای فرکانس اصلی تنظيم شده اند، تنها در فرکانس اصلی دقت قابل قبول دارند و به منظور  اندازه گيری هارمونيکی مناسب نيستند. بنابراين دسترسی به اندازه گيری دقيق هارمونيکی سه فاز از طريق همان CVT موجود بسيار مفيد خواهد بود.

دستگاه آنالایزر کیفیت توان