ما در شبکه های اجتماعی :

معرفی دستگاه کنترل کلیدهای قدرت

کاربرد محصول

یکی از مهمترین عوامل کاهش عمر ترانسفورماتورهای قدرت که اثرات مخربی بر روی سیم پیچ و هسته ترانسفورماتور و همچنین تجهیزات قدرت بالادست مانند بریکرها، کابلها و SVC دارد، جریان هجومی برقدار نمودن ترانسفورماتور است که موجب جاری شدن جریان لحظه ای تا بیش 10 برابر جریان نامی در تجهیزات شبکه و ترانس می گردد. در لحظه کلیدزنی ترانسفورماتور به دلیل شار پسماند باقی مانده، با اعمال ولتاژ تغذیه (بخصوص در زمانی که ترانس بدون بار باشد) جریانی  نامتقارن، با دامنه بالا و دارای یک طیف هارمونیکی وسیع شامل هارمونیکهای زوج و فرد از شبکه کشیده می شود. از مهمترین تاثیرات مخرب جریان هجومی بر شبکه می توان به کمبود لحظه ای ولتاژ ، عدم تعادل ولتاژ، هارمونیکهای شدید جریان، احتمال وقوع فرو رزونانس و خطا در عملکرد رله های حفاظتی اشاره کرد.همچنین جریان هجومی سبب تسریع در پیر شدن عایق وکاهش عمر مفید ترانس و ایجاد تنشهای شدید مکانیکی بین اجزای داخلی ترانس خواهد شد.

 

– مصرف کنندگان ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع در زمینه های مختلف

 

– کوره های قوس الکتریکی در صنعت فولاد بواسطه قطع و وصل مکرر ترانس قدرت

 

– کوره های LF(Ladle Furnace) در صنعت فولادسازی

 

– کورهای القایی در صنعت فولاد

 

– ترانسفورماتورهای شبکه توزیع با قدرت اتصال کوتاه پایین

دستگاه کنترل کلیدهای قدرت

مشخصات فنی

بطور کلي جريان هجومي در ترانسفورماتورها به دليل اشباع هسته در زمان برقدار کردن آنها بوجود ميآيد. ويژگي اصلي اين جريان داشتن مؤلفه DC بزرگ، هارمونيک هاي زياد و اندازه بزرگ مي باشد که مي تواند تأثيرات مختلفي از جمله کاهش کيفيت برق، کاهش عمر مفيد ترانسفورماتور، عملکرد غلط رله هاي حفاظتي، تنش و فشار مکانيکي روي سيم پيچي ها و هسته را به همراه داشته باشند. لذا کنترل اندازه و حذف جريانهاي هجومي در ترانسفورماتور از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. جريان هجومي در ترانسفورماتورها در اصل از اشباع هسته آهني در هنگام سوئيچينگ ترانسفورماتور، سرچشمه مي گيرد. اين جريان  داراي اندازه زياد و مؤلفه DC بزرگ مي باشد. همچنين حاوي هارمونيک هاي زياد در زمان اشباع هسته مي باشد. جريان هجومي در زمان برقدار کردن ترانسفورمر ايجاد مي شود و تأثيرات نامطلوبي بر عايق ترانسفورمر، سيم پيچها و سازه آن، دارد. عامل ايجاد جريان هجومي ولتاژي است که به سيم پيچ اوليه ترانسفورماتور اعمال مي شود و اين ولتاژ گاهاً، شار را ملزم به افزايش به بيش از 2 برابر ماکزيمم مقدار آن يعني  مي کند. لذا ترانسفورماتور به شدت اشباع شده و جريان زيادي از طرف شبکه به سمت آن جاري ميشود. اين جريان باعث عملکرد غلط سيستم حفاظتي و همچنين در بعضي موارد باعث قطع ترانسفورماتورهاي موازي با آن مي شود. براي کاهش جريان هجومي مي توان از روشهاي زير استفاده  نمود.

     ž- تزريق مقاومت راه انداز در لحظه وصل

     – žکنترل لحظه وصل کليد ترانسفورماتور

کیفیت توان
توضیح بیشتر
– افزودن مقاومت سری در لحظه راه اندازی ترانسفورماتور
 
     – مزایا: کارایی بسیار خوب در کاهش جریان هجومی ترانسفورماتورهای سه فاز و تکفاز
     – معایب: هزینه بالا و حجم فضای بالا
 
– کنترل لحظه کلید زنی فازها
 
     – مزایا: هزینه پایین و حجم کوچک
     – معایب: پیچیدگی محاسبات و پیاده سازی روش
 
– استفاده از تجهیزات الکترونیک قدرت
 
     – مزایا : کارایی بسیار خوب
     – معایب : هزینه بالا و محدودیت ظرفیت