ما در شبکه های اجتماعی :

کیفیت توان (پایش و بهبود) در واحدهای صنعتی به عوامل مختلفی ارتباط دارد. بعضی از این عوامل در اختیار صاحبان صنایع و برخی دیگر خارج از اختیارات آنان می‌باشد. آنبالانسی ولتاژ شبکه موردی است که خارج از کارخانه به سیستم برق اعمال می‌گردد. پس عملا قسمتی از آن در اختیار واحد صنعتی ما نبوده و ما هیچ اثری در تولید آن نداریم.

میزان ترانزینت بر روی شبکه برق یکی از عوامل کاهش این پارامتر می‌باشد. مهمترین مزیت اجرای یک پروژه  در این زمینه، به دست آوردن شناسایی کافی از شرایط موجود، مقایسه و تعیین وضعیت آن نسبت به شرایط بهینه قابل حصول می‌باشد. همچنین مشخص شدن روش اجرایی جهت ارتقا‌ء سیستم از شرایط موجود به شرایط بهینه نیز حائز اهمیت خواهد بود.

 
اعوجاج هارمونیکی کل (Total Harmonic Distortion, THD)
 

THD یک پارامتر کیفی است. این پارامتر نمایانگر آن است که یک شکل موج (سیگنال) تا چه حد به شکل موج سینوسی شبیه است. مقدار THD بر حسب درصد بیان می‌شود. مقدار عددی کمتر این پارامتر، نشان می‌دهد شکل موج سینوسی دارای کیفیت بهتری است.

تجهیزاتی مانند بلندگو، آمپلی فایر، یوپی‌اس و … می‌توانند سیگنال‌هایی با کیفیت بهتر تولید کرده یا انتقال دهند. هارمونیک‌ها، مؤلفه‌هایی با فرکانس بالاتر از فرکانس مؤلفۀ اصلی در یک شکل موج (ولتاژ یا جریان الکتریکی) هستند که بارهای غیرخطی (nonlinear loads) در شبکه قدرت به‌طور ناخواسته  آنها را تولید می‌کنند.

 
مشکلات ناشی از کیفیت نامطلوب توان
 

 – افزایش تلفات و کاهش بازده

 – رزونانس بانک‌های خازنی

 – افزایش دمای تجهیزات

 – تریپ ناخواسته رله‌ها

 – بارگذاری بیش از حد

 – پیری زودرس


شرکت دانش بنیان پـژوهنده نـیرو به عنوان اولین بازرس و مشاور مورد تائید وزارت نیرو و شرکت توانیر با بیش از 28 سال سابقه، با تجربه انجام بیش از 200 پروژه کیفیت توان و اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های کیفیت توان در بیش از 5000 نقطه در سراسر کشور در صنایع برق، فولاد و نفت و انجام مطالعات جامع کیفیت توان نظیر طراحی و اجرای سیستم‌های جبران کیفیت توان و تعیین منشأ و جهت، آمادگی ارائه خدمات و همکاری در حوزه کیفیت توان در زمینه‌های زیر را ‌دارد.