ما در شبکه های اجتماعی :

فیلتر هارمونیکی بالاگذر به منظور اصلاح سرکابل‌زدن طراحی می‌گردد که به علت وجود گذراهای بسیار زیاد در شبکه برق یک کارخانه به دلیل وجود رزونانس موازی در پاسخ فرکانسی شبکه برق آن کارخانه می‌باشد. در مواردی که حدود 10 سال این مشکل در شبکه برق کارخانه وجود داشته است، کلیه کابلها و سرکابلهای موجود تحت تنش و اضافه ولتاژهای گذرا بوده و عایق آنها پیر می‌شود. بنابراین با کوچکترین اضافه ولتاژ احتمال آسیب دیدن آنها وجود دارد. لذا نصب فیلترهای هارمونیکی مانع آسیب دیدن سرکابلهای جدید می شود و روند پیر شدن سرکابلهای قدیمی بسیار کندتر و مطابق روال عادی خواهد بود. لازم به ذکر است که احتمال آسیب دیدن آنها حتی در ولتاژ نامی نیز وجود دارد، زیرا حفره ها و تخلیه جزئی در آنها آغاز شده است و راهکاری به جز تعویض آنها وجود ندارد.

درایوهای الکتریکی یکی از بزرگترین بارهای غیرخطی می‌باشند که باعث تولید انواع آلودگی‌های کیفیت توان مانند هارمونیک‌های جریان و ولتاژ، کمبود و بیشبود ولتاژ و گذراهای ولتاژ  می‌شوند. آلودگی‌های کیفیت توان علاوه بر انتشار در شبکه بالادست و تجاوز از حدود مجاز استاندارد ، موجب خسارات زیادی مانند تلفات انرژی، کاهش عمر مفید تجهیزات، سرکابل زدگی، سوختن بوردهای الکترونیکی، نویز و اختلال در عملکرد تجهیزات ابزاردقیق و حفاظت می‌گردد.

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت میزان سازگاری شرایط فعلی شبکه با استانداردهای موجود است. بدین منظور در بخش اول استانداردهای مربوط به هارمونیک‌ها و مقادیر مجاز آن مورد توجه قرار می‌گیرد. سپس شرایط فعلی شبکه مورد بررسی قرار گرفته و با مقادیر مجاز استانداردها مقایسه می‌شود. مسلم است که اکثر هارمونیک‌های ولتاژ و جریان شبکه خارج از حدود مجاز است و نیازمند طراحی فیلترهای مناسب جهت کاهش و تضعیف می‌باشند. بدین منظور در مرحله‌ی بعدی، انواع فیلترهای هارمونیکی معرفی خواهد شد و در بین آنها بهترین فیلتری که هم از لحاظ اجرا ساده باشد، هم کارایی مناسب را برای کاهش هارمونیک‌ها داشته باشد انتخاب می‌گردد. در طراحی فیلتر هارمونیکی، طراحی فیلترها برای باس‌های مختلف است. بدین منظور برای باس‌های مختلف باتوجه‌ به نیازی که وجود دارد فیلترهار مونیکی طراحی و نصب خواهد شد. پس از آن کارایی فیلتر تحت شرایط مختلف از جمله تغییر سطح اتصال کوتاه، تغییر پیکربندی شبکه و غیره  مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 
فیلترهای هارمونیکی بالاگذر و مزایای نصب

– اصلاح ضریب توان و حذف جریمه راکتیو قبوض برق ماهانه

– تثبیت ولتاژ و بهبود پروفیل ولتاژ

– اصلاح هارمونیکی

– اصلاح پاسخ فرکانسی و کاهش گذراهای ولتاژ

فیلتر هارمونیکی