ما در شبکه های اجتماعی :


شرکت دانش بنیان پـژوهنده نـیرو به عنوان اولـین بـازرس و مشـاور مورد تائیـد وزارت نیـرو و شرکت توانیر با بیش از 28 سال سابقه، با تجربه انجام بیش از 120 پروژه کیفیت توان و اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های کیفیت توان در بیش از 5000 نقطه در سراسر کشـور در صنایع برق، فولاد و نفت و انجام مطـالعات جامع کیفیت توان نظیر طـراحی و اجـرای سیستم‌های جبران کیفیت توان و تعیین منشأ و جهت، آمادگی ارائه خدمات مشاوره تشکیل شبکه و مونیتورینگ کیفیت توان و تدوین برنامه تحلیل و تهیه گزارشات جامع کیفیت توان در زمینه‌های زیر را ‌دارد.