ما در شبکه های اجتماعی :

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در شرکت پژوهنده نیرو شامل موارد کیفیت توان، موتورها و درایوهای الکتریکی، ترانسفورمرها، شبکه های الکتریکی، کوره های قوس الکتریکی، کنترل فرآیند و اتوماسیون و … می باشد.