آموزش و کارگاه تخصصی


1- ترانسفورمرهای قدرت

        - شناخت، عيب يابی و مونيتورينگ ترانسفورمرهای قدرت

        - تست FRA و آناليز پاسخ فرکانسی ترانسفورمر

        - روشهای تعيين عمر باقيمانده ترانسفورمر

2- سيستمهای قدرت و حفاظت

        - کيفيت توان الکتريکی در صنعت و روشهای اصلاح و بهبود آن

        - انواع رله های حفاظتی و نحوه هماهنگی و تنظيم آنها

        - طراحی سیستم قدرت شبکه های الکتريکی در صنعت فولاد

        - سيستم زمين الکتريکی و حفاظتی نحوه طراحی و تست آن در صنعت

3- موتورها و درايوهای الکتريکی

        - روشهای عيب يابی و تشخيص خطا در موتورهای الکتريکی

        - اصول نگهداری و تعميرات موتورهای جریان متناوب و جريان مستقيم

        - عايقهای الکتريکی  در موتورهای الکتريکی و استانداردهای تست آن

        - پلاک خوانی و مشخصات فنی موتورهای الکتریکی

        - مونیتورینگ و حفاظت موتورهای الکتريکی

        - کنترل برداری موتورهای القايي و سنکرون

        - شناخت انواع درايوهای AC و DC

4- کنترل فرآیند و اتوماسیون

        - تجهیزات ابزاردقيق

        - سيستمهای نوین اتوماسیون

        - سیستمهای هوشمند و کاربرد آن در صنعت

5- کوره های قوس الکتریکی

        - تحليل پارامترهای الکتريکی کوره قوس الکتريکی

        - آشنائی با اصول کار و سیستم کنترل کوره های قوس الکتریکی و پاتیلی

        - روشهای کاهش مصرف انرژی و مواد اولیه در کوره های قوس الکتریکی

 6- آموزش نرم افزارهای تخصصی

- DigSilent, EMTP, PSCAD, ETAP, CYME, MAGNET, ANSYS,MATLAB

آموزش و کارگاه  تخصصی