ارتباط با ما

دفتر مرکزی:

اصفهان، بلواردانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، فن آفرینی2، واحد 107 

کد پستی: 8415683167   

تلفاکس:   32364684-031

دفتر مدیریت:

اصفهان، خیابن شیخ بهایی، کوی خلجا،پلاک 4

تلفن:   32354334-031

فاکس: 32364684-031

دفتر هسته فولاد:

اصفهان- فولاد مبارکه، ساختمان تحقیق و توسعه- واحد 22

تلفن:  52735136-031

فاکس: 52735137-031

ایمیل: info@pnco.co